Doprava
silničním expresem

odkaz zahrada Rozvoz po celé
severní polokouli
odkaz dřevo
Mé auto Citroën Jumper (v okolí známo pod názvem Bílá plachta) uveze asi tunu a půl. Rozměr nákladního prostoru (korby) je 3 x 2 metry a konstrukce s plachtou dosahuje výšky 2,8 metru.

Přepravuji tento pozemský materiál: 

zahradní i jiná zemina, kompost, mulčovací kůra, balíky slámy a sena, tráva, listí, větve...

uhlí, dříví, piliny, hobliny

štěrk, kačírek, písek, kameny, suť

stavební a zahradnický materiál

stroje a zařízení

nábytek...

...případně vše, co auto přežije

Sklápěčka je pro srabi 
Vozidlo nemá sklápěčku. Vyložení sypkých nákladů (dřevo, písek, zemina, štěrk...) probíhá ručním sesuvem.    
     Ne vždy to je nevýhoda. Často je kýžený cíl složení na místě, kam se sklápěčka nedostane - například těsně za plot. Z korby však lze na takové místo dobře zacílit.
     Tento tělesný výkon se zvlášť nehradí; je již započten v ceně za dovoz.


Cena za dopravu
1
 
Doprava nákladu do 1,5 tuny na adresu v Ústí nad Labem a do blízkého okolí za 500 Kč + případná cena za nákup nákladu.
     V případě množství většího než 1,5 tuny je nutno vykonat dva a více dovozů.

“Blízké okolí” je vyznačeno na mapce
 
mapka
 nebo klikněte na obrázek mapky

Obyvatelům vně této oblasti vyjadřuji omluvu, ale cena bude navýšena o koeficient vzdálenosti:
1
počet kilometrů krát 3 koruny

1
Několik příkladů  
odvoz 300 kg trávy z Krupky
odvoz 1,5 tuny trávy z Krupky
odvoz 1,5 tuny trávy z Úštěku
odvoz 2,5 tuny trávy z Krupky
odvoz 2,5 tuny trávy z Úštěku
dovoz 1,5 tuny štěrku do Tisé
500 Kč
500 Kč
590 Kč
1.000 Kč
1.180 Kč
950 Kč

••  
Živná půda
••
1
Ze své zkušenosti doporučuji zahradní živnou zeminu z dobkovické kompostárny.
     Na tomto tvrzení nejsem nijak finančně zainteresován.
     Zkoušel jsem různé půdy z blízkého i vzdálenějšího okolí, ale tato je nejpřirozenější: směs kompostu, povrchové zeminy a písku.
     Není v ní rašelina. Je dostatečně jemná, bez hrudek, nemusí se prosévat.
     Bez obav ji můžete dát na zeleninové záhony či ke stromkům. Liší se tak od “technického” kompostu z většiny kompostáren, který je doporučován jen pro okrasné rostliny.

Cena jedné tuny zeminy je 400 Kč
 
 
1
Příklady  
1
1,5 tuny zeminy do Krupky stojí 1.100 korun
1,5 x 400 Kč za zeminu, doprava 500 Kč 

2,5 tuny zeminy do Zubrnic stojí 2.000 Kč
2,5 x 400 korun za zeminu, dvě jízdy = doprava 1.000 Kč 

1,5 tuny zeminy do Úštěku stojí 1.190 korun
1,5 x 400 Kč za zeminu, plus doprava 500 Kč plus 90 Kč za vzdálenost 30 km) 


SLUNIHLED
zahradnické práce, dříví, kácení stromů, doprava

www.slunihled.cz roh.petr@email.cz telefon 602 669 226